Alcúdia, 1 de juny de 2020.ACASA, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcúdia, continua avançant a bon ritme per a millorar l’eficiència hidràulica del municipi, aquesta vegada, amb un projecte de sectorització de la xarxa de proveïment d’aigua que permetrà controlar i delimitar de manera més eficaç l’aigua no registrada.
Els treballs impliquen la segmentació de la zona de distribució d’aigua potable en quatre grans sectors -Alcúdia Poble i zona nord, des de Marina fins a Manresa, Port d’Alcúdia, Alcanada i Malament Pas-Bonaire-, que, al mateix temps, es dividiran subsectors.
Perquè els sectors funcionin i siguin controlats de manera independent, s’han instal·lat 36 comptadors considerats punts de control, entrades o sortides, que permetran supervisar un total de 25 subsectors. D’un altre costat, el sector de Alcanada i Malament Pas-Bonaire al tenir dipòsits propis de regulació funcionaran amb un sistema de control propi.
Cadascun d’aquests punts de control porta instal·lat un comptador amb tecnologia IoT, que permet registrar les dades de cabal de manera 24/7, una novetat que respon a la línia que ve aplicant ACASA -companyia encarregada del Servei Municipal d’Aigües d’Alcúdia- de promoció de solucions innovadores en l’àmbit de les Smart Cities,
Així, amb la sectorització i el registre de dades, s’aconsegueixen patrons de consum, s’observen els cabals mínims nocturns i es realitzen balanços hídrics de cada sector, aconseguint dur a terme una gestió activa en la cerca de fugides, identificant les zones més desfavorables i actuant sobre elles. En definitiva, “un projecte que permet al municipi adaptar la gestió de la xarxa a les necessitats concretes de cada sector i optimitzar el funcionament de la xarxa”, segons ha explicat l’alcaldessa d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, “qüestions clau per a assegurar una gestió eficient dels recursos hídrics del municipi”.
D’altra banda, el servei ha incorporat un equip de brigada buscafuites, la missió de la qual és la localització anticipada de les fugides no visibles, que no afloren a la superfície. Gràcies a ell s’han aconseguit reduir fins avui 600 m³ diaris d’aigua, que equivalen al consum diari de tota la zona de Alcanada, segons afirma el cap de servei.
Finalment, i encara que els treballs s’han centrat principalment en la Xarxa en Baixa (la xarxa es pot separar en dues parts: Xarxa en alta, que va des del Dipòsit General fins a la zona de consum i està composta de dues canonades DN350 i DN250 d’aproximadament 10 km de longitud cadascuna, i Xarxa en Baixa o zona de distribució i consum), en la xarxa en Alta està previst instal·lar un comptador electromagnètic DN300 nou abans de finalitzar l’any, que se sumarà als 3 comptadors ja existents per a poder controlar els rendiments d’aquesta part de la xarxa.