Alcúdia, 23 de noviembre de 2020.Amb l’objectiu de millorar el temps de resposta davant qualsevol incidència que pogués afectar la qualitat de l’aigua, ACASA -companyia encarregada del Servei Municipal d’Aigües de Alcudia i les urbanitzacions de Crestaix, S’ubach i Son Toni de Sa Pobla- ha instal·lat en la sortida del dipòsit de capçalera una solució IoT per a monitorar les 24 hores del dia els paràmetres que defineixen la qualitat de l’aigua. Aquesta iniciativa s’ha executat en col·laboració amb l’Ajuntament d’Alcúdia, qui està col·laborant amb la companyia en la seva forta aposta per a millorar l’eficiència hidràulica del municipi, a través de solucions intel·ligents per al desenvolupament de Smart Cities.
La solució consisteix en la instal·lació d’uns panells que analitzen i monitoritzen la qualitat de l’aigua en continu. Una solució personalitzada per a controlar els paràmetres més problemàtics segons l’històric de la qualitat de l’aigua a Alcúdia i Port d’Alcúdia, com la terbolesa, el clor lliure, el pH, la conductivitat i els nitrats.
Prèviament, s’han definit els punts de control crítics, en els quals es verifica l’aigua a fi de garantir la seva més alta qualitat. Habitualment, aquests punts es situen en els llocs més importants del procés de la planta, en la sortida i en posicions delicades de la xarxa de distribució, i s’utilitzen per a detectar qualsevol anomalia en la producció i distribució d’aigua a fi de poder prendre contramesures, en cas necessari.
Així, gràcies al Centre de Control 24 hores i a l’establiment d’alarmes que es disparen en cas de canvis de tendència dels paràmetres controlats, ACASA millora el seu temps de resposta davant possibles incidències o desviaments en els paràmetres observats, alhora que aconsegueix la traçabilitat de les dades, aconseguint així informació essencial per a optimitzar els processos futurs.
Amb tot això, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha mostrat el seu “total suport a qualsevol iniciativa que millori la qualitat de l’aigua de consum de les nostres ciutadanes i ciutadans”.