ACASA instal·la més de 5.000 comptadors intel·ligents a Alcúdia

ACASA instal·la més de 5.000 comptadors intel·ligents a Alcúdia

Alcúdia, 23 de març de 2022. – Sa batlessa d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha visitat ses noves oficines d’Aigües Canalisades d’Alcúdia (ACASA) per conèixer detalladament es projecte de telelectura que ha finalisat sa seva primera fase amb...
ACASA redueix la duresa de l’aigua de la zona d’Alcúdia i Port

ACASA redueix la duresa de l’aigua de la zona d’Alcúdia i Port

Alcúdia, 10 de setembre de 2020. – Assegurar la prestació d’aigua potable als màxims estàndards de qualitat i eficiència continua sent una prioritat per aACASA -la companyia encarregada del Servei Municipal d’Aigües d’Alcúdia i les urbanitzacions de...