Alcúdia, 07 d’abril de 2021 – Millorar la qualitat i eficiència del servei d’aigua potable d’Alcúdia i les urbanitzacions de Crestaix, S’ubach i Son Toni de Sa Pobla ha estat el principal objectiu de l’empresa ACASA des que va passar a les mans de FACSA. Gràcies a això, s’ha dut a terme una sèrie d’intervencions de gran importància entre les quals destaca la potabilització de l’aigua subministrada, la sectorització de la xarxa de proveïment i un renovat servei d’atenció al públic. A més, la tecnologia passa a tenir un paper estratègic central, amb projectes relacionats amb el telecontrol i l’automatització dels processos.
L’obtenció de la qualificació d’aigua apta per al consum per part de Sanitat en el proveïment d’Alcúdia i Port ha estat una de les mesures més aplaudides pels veïns i veïnes de la zona, que portaven dècades demandant millorar una aigua que presentava greus problemes de qualitat a causa dels alts nivells de nitrats.

Per a aconseguir aquest objectiu, l’equip de ACASA va dur a terme una revisió i posada a punt de les instal·lacions de captació i de tractament i va implementar una solució consistent en el monitoratge en continu dels paràmetres més rellevants de l’aigua subministrada, millorant el temps de resposta davant possibles incidències. D’igual forma, es va començar a realitzar un seguiment continu de la qualitat de l’aigua d’aportació de les captacions i dels nivells dels aqüífers amb l’objectiu de realitzar una gestió eficient d’aquestes.

L’eficiència ha estat un altre dels punts de millora. Fa un any el municipi Alcúdia tan sols disposava de tres comptadors d’aigua per a controlar els 170 km de canalitzacions, per la qual cosa resultava impossible realitzar una cerca activa de les fugides. Per a solucionar aquesta deficiència, la nova gestora va planificar i va executar la sectorització de tota la xarxa en baixa del municipi, creant un total de 25 sectors hidràulics i instal·lant 36 comptadors de sector capaços de retransmetre les seves dades en continu. Gràcies a això, es revisen diàriament els consums nocturns de cada sector i es realitzen balanços hidràulics amb cada facturació per a efectuar una cerca activa de fugides amb la qual s’ha aconseguit reduir el cabal diari un 25%, reparant un 46% més d’avaries que en 2019.
De la mateixa manera, l’aposta de ACASA per la tecnologia s’ha fet evident durant tots aquests mesos i ha estat fonamental perquè s’hagin pogut donar una resposta ràpida a les necessitats del servei. D’una banda, es va ampliar el sistema de telecontrol i automatització a fi de poder realitzar un control i gestió de totes les instal·lacions del proveïment de manera remota, la qual cosa fa possible dur a terme una gestió més àgil i eficient dels recursos, ja que permet la supervisió en continu 24 hores des del Centre de Control de les instal·lacions més crítiques i els paràmetres de la qualitat de l’aigua més rellevants.
Una altra de les grans apostes ha estat l’atenció al públic, un àmbit en el qual el servei ha millorat la qualitat amb l’obertura d’una nova oficina i l’ampliació de l’equip d’atenció al client, de l’horari d’atenció telefònica -que ara és de 24 hores- i de les vies de contacte disponible, incloent ara el correu electrònic i el WhatsApp.
De la mateixa forma, s’ha actualitzat el sistema de gestió de clients posant a la disposició dels abonats i abonades una oficina virtual a través de la que poder realitzar gestions com la facturació electrònica, la contractació telefònica o la realització de tràmits en línia i s’ha renovat la pàgina web i el model de factura.
Tots aquests reptes relacionats amb la qualitat de l’aigua, l’eficiència dels processos, la digitalització o una millor atenció al públic- formen part d’un model de gestió sostenible que pretén fomentar un ús responsable de l’aigua, així com el creixement social i mediambiental d’Alcúdia i les urbanitzacions de Crestaix, S’ubach i Son Toni de Sa Pobla.