Alcúdia, 23 de juliol de 2020.ACASA –l’empresa encarregada de gestionar el Servei Municipal d’Aigües del terme municipal d’Alcúdia i les urbanitzacions de Crestaix, S’ubach i Son Toni de Sa Pobla- adquirida recentment per FACSA- ha dut a terme des de principis d’any i juntament amb l’Ajuntament d’Alcúdia, importants millores en la xarxa d’abastiment que han fet possible que la Zona d’Alcúdia i Port dispose ara d’aigua apta per al consum humà. Una fita molt demandada pels veïns i veïnes durant els últims anys que s’ha materialitzat gràcies a l’estreta col·laboració entre totes dues entitats.

Així, gràcies a les accions escomeses en aquest període de temps, l’aigua subministrada a aquesta zona compta ja amb la qualificació d’apta per al consum humà, en complir amb tots els requeriments legislatius en matèria de qualitat d’aigua de proveïment a la població establits per l’autoritat sanitària, tal com figura en el portal *SINAC del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i en la pàgina web de *ACASA.

I és que garantir el subministrament d’aigua apta per al consum humà era un dels principals objectius de ACASA i l’Ajuntament. Perquè, tal com ha apuntat Pascual Maximino, director de l’Àrea d’Abastiment, “el proveïment d’aigua potable és un servei essencial per a preservar la salut i el benestar de la societat i assegurar la seva prestació és una prioritat per a nosaltres”, que, tal com ha conclòs Maximino, s’emmarca en “el compromís de ACASA amb l’eficiència, la millora contínua en el servei i la gestió sostenible d’un recurs essencial com és l’aigua”.

Per part seua, l’Ajuntament ha confirmat que, a més, està realitzant les gestions oportunes per a procedir a la signatura d’un conveni amb la Agència Balear de l’Aigua que garantisca la disponibilitat d’aigua apta per al consum humà a mitjà i llarg termini.

En paral·lel al projecte de potabilització de l’aigua, durant aquest període, ACASA també ha centrat els seus esforços a optimitzar al màxim el funcionament de les instal·lacions, adequant-les a la nova demanda actual i fent possible realitzar una explotació més sostenible de les captacions. En concret, les actuacions dutes a terme han fet possible una disminució considerable de l’extracció d’aigua d’aqüífer mitjançant una millora en la gestió de les captacions i de l’estat de les instal·lacions, una reducció del consum energètic, així com de la incorporació de les eines tecnològiques més avançades per a la gestió d’abastiments, com són la implantació d’un sistema de telecontrol que permeta la gestió de manera eficient i en temps real de l’abastiment i el monitoratge dels paràmetres clau del sistema.

Aquestes eines implementades, juntament amb la realització d’analítiques de l’aigua subministrada de forma continuada, permeten proporcionar una altíssima garantia sanitària i de subministrament i han sigut determinants per a aconseguir la potabilitat de l’aigua de proveïment en la Zona d’Alcúdia i Port.

Un altre important objectiu de ACASA era millorar l’atenció a l’abonat. Per a això, s’han inaugurat les noves i modernes oficines al carrer Xara, 17, al mateix temps que s’ha activat recentment la nova web de *ACASA (www.aguasacasa.com) amb informació d’utilitat per a tots els usuaris. Des d’aquesta web es pot accedir a la nova oficina virtual, denominada eOficina, en la qual qualsevol usuari registrat pot realitzar les principals gestions, incloent el pagament dels rebuts.

Amb totes aquestes actuacions, ACASA reafirma el seu compromís per la qualitat i la millora contínua, sempre amb el principal objectiu de millorar el benestar dels ciutadans d’Alcúdia i Port.